印表機耗材 <契約編號:18-LP5-003929>
FUJI-XEROX原廠原裝印表機耗材
LEXMARK原廠原裝印表機耗材BROTHER原廠原裝印表機耗材
 https://sites.google.com/a/weishin-tech.com.tw/wei-xing-ke-ji-you-xian-gong-si/tai-yin-biao-zhuan-qu/yin-biao-ji-hao-cai-17-lp5-04694/oki